गिरणी कामगारांसाठी बांधलेल्‍या घरांच्या दि. २८/६/२०१२ रोजी काढलेल्‍या सोडतीमध्‍ये अर्जदारांनी दिलेल्‍या माहितीची वैधता व गिरणी कामगारांची पात्रता या बाबींच्या अधीन राहून यशस्‍वी ठरलेल्‍या / प्रतिक्षायादीवरील अर्जदारांची यादी.
SR.NO NAME OF MILL MILL CODE NO OF TENEMENTS VIEW DETAILS
1 APOLLO MILL 1 854 VIEW
2 ELPHINSTONE MILL 4 264 VIEW
3 INDIA UNITED MILL NO.2 8 364 VIEW
4 INDIA UNITED MILL NO.3 9 364 VIEW
5 JUPITER MILL 14 113 VIEW
6 KOHINOOR MILL NO.3 17 266 VIEW
7 MUMBAI MILL 19 1112 VIEW
8 NEW HIND TEXTILE MILL 21 202 VIEW
9 DAWN MILL 31 108 VIEW
10 GOKULDAS MORARJI MILL NO.1 32 429 VIEW
11 GOKULDAS MORARJI MILL NO.2 33 465 VIEW
12 PIRAMAL MILL 47 160 VIEW
13 SHRIRAM MILL 51 214 VIEW
14 SIMPLEX MILL 53 98 VIEW
15 STANDARD MILL PRABHADEVI 54 122 VIEW
16 STANDARD MILL (CHINA) SEWREE 55 144 VIEW
17 SWADESHI MILL 56 1108 VIEW
18 SWAN MILL SEWREE 57 368 VIEW
19 SWAN MILL KURLA 57A 170 VIEW