Completed
स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : भारत पोद्दार मिल, लोअर परेल.

ठिकाण : भारत पोद्दार मिल, लोअर परेल

योजनेचा प्रकार: गिरणी कामगार व संक्रमण प्रकार.

प्रस्तावित सदनिकांची एकूण संख्या: २४१ टी/एस

चटई क्षेत्रफळ: २२८.३० चौ. फूट

प्रति सदनिका खोल्या: १ बीएचके

बांधकामाची सद्यस्थिती: पूर्ण ओ.सी. प्राप्त (काम पूर्ण)

योजनेचा तपशिल: 
  1. पूर्ण ओ.सी. प्राप्त (काम पूर्ण)
  2. Proposed redevelopment of existing Mill for m/s Poddar Mills of property bearing C.S. No. 131 - 132 (pt.) & 1/132 of Lower Parel (division) situated at Ganpatrao Kadam Marg, G / South ward, Mumbai.

इतर प्रकल्प पहा