Completed
स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : बिम्बीसरनगर, गोरेगाव (पू) - मुंबई येथे सीटीएस क्रमांक २५८ (पीटी) प्लॉटवर खरेदीचे बांधकाम.

ठिकाण : बिम्बीसरनगर, गोरेगाव (पू) - मुंबई.

योजनेचा प्रकार: बी-१ करार

प्रस्तावित सदनिकांची एकूण संख्या:
तळ मजला - ४ दुकाने, बँक, एटीएम = ६ युनिट्स.
१ ला मजला - ७ कार्यालये, १ व्यायामशाळा = ८ युनिट्स
२ ला मजला - ग्रंथालय, चिकित्सालय, समुदाय हॉल, समुदाय कल्याण / खेळ = ४ युनिट्स.
एकूण - १८ युनिट्स

चटई क्षेत्रफळ:
तळ मजला - दुकाने (२८१.३७ चौ.फूट.), बँक (१९३२.७१ चौ.फूट.), एटीएम (५८.८६ चौ.फूट.)
१ ला मजला - ७ कार्यालये (२७८.५७ चौ.फूट.), १ व्यायामशाळा (११४०.४५ चौ.फूट.)
२ ला मजला - ग्रंथालय (५६७.०५ चौ.फूट.), चिकित्सालय (१००८.४३ चौ.फूट.), समुदाय हॉल (१००८.४३ चौ.फूट.), समुदाय कल्याण / खेळ (५६७.०५ चौ.फूट.)

प्रति सदनिका खोल्या: लागू नाही

बांधकामाची सद्यस्थिती: काम लांब परत पूर्ण झाले, ओसी प्रतीक्षा करत आहे.

सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

  • अग्निशमन यंत्रणा
  • लिफ्ट.
योजनेचा तपशिल: 
  1. काम लांब परत पूर्ण झाले, ओसी प्रतीक्षा करत आहे.
  2. बिम्बीसरनगर, गोरेगाव (पू) - मुंबई येथे सीटीएस क्रमांक २५८ (पीटी) प्लॉटवर खरेदीचे बांधकाम.

इतर प्रकल्प पहा