Completed
दृष्टीक्षेप: 

महारेरा कायद्यांतर्गत प्रकल्प नोंदणीकृत एकता नगर मालाड पश्चिम मुंबई येथे प्रकल्प. हा प्रकल्प साइटवर शारीरिकदृष्ट्या पूर्ण झाला आहे. या प्रकल्पात तीन इमारती बांधल्या आहेत, २३ दुकाने व ४६ कार्यालये लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहेत.

स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : मालवणी येथे शॉपिंग सेंटरचे बांधकाम (एमएचपी - III) जमीन जमीन असणारा एस. क्रमांक २६३ गाव मालवणी मालाड(प).

ठिकाण : एकता नगर, मालवणी, मालाड (प)

योजनेचा प्रकार: टर्नकी

प्रस्तावित सदनिकांची एकूण संख्या: ६९ (दुकान, कार्यालय) (एकूण ३ इमारत)
इमारत क्रमांक ६१ - ६ दुकाने, १२ कार्यालय
इमारत क्रमांक ६२ - ५ दुकाने, १० कार्यालय
इमारत क्रमांक ६३ - १२ दुकाने, २४ कार्यालय

चटई क्षेत्रफळ:
इमारत क्रमांक ६१ - १४.७३ चौ.मी.
इमारत क्रमांक ६२ - ११.४४, १२.७६ चौ.मी.
इमारत क्रमांक ६३ - १२.२५, १४.००, १५.१० चौ.मी.

प्रति सदनिका खोल्या: लागू नाही

बांधकामाची सद्यस्थिती: काम पूर्ण झाले. ओ.सी. प्रलंबित आहे.

सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

  • प्रत्येक मजल्यावरील महिला आणि पुरुषांचे शौचालय.
  • पार्किंग.
  • मीटर खोली.
  • पंप रूम.
योजनेचा तपशिल: 
  1. काम पूर्ण झाले. ओ.सी. प्रलंबित आहे.
  2. मालवणी येथे शॉपिंग सेंटरचे बांधकाम (एमएचपी - III) जमीन जमीन असणारा एस. क्रमांक २६३ गाव मालवणी मालाड(प).

इतर प्रकल्प पहा