Current
दृष्टीक्षेप: 

सी.टी.सर्व्हे क्र. ३६१, सी.टी.सर्व्हे क्र. १४५ गवाणपाडा मुलुंड - (पू) मुंबई येथील अस्तित्वात असलेल्या संक्रमण शिबीराचा पुर्नविकास व नवीन संक्रमण सदनिकांचे तसेच आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक व मध्यम उत्पन्न गटाच्या सदनिकांचे बांधकाम.

स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 
सदनिकेचे प्रकार एकूण चटई क्षेत्रफळ खोल्यांची संख्या
संक्रमण ४०६ २६९ चौ.फू ३ खोल्या
अत्यल्प उ. गट ४४२ ३०१ चौ.फू ३ खोल्या
मध्यम उ. गट २५८ ४८० चौ.फू ३ खोल्या
दुकाने ११ ७८ ते १०२ चौ.फू १ खोली

विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

  • बाहेरील बाजुस सँडफेस्ड प्लास्टर (गिलावा) .
  • सेमी अँक्रेलिक बाहयरंगकाम.
  • आँईल बाऊंड डिस्टेंपर
  • फ्लश पाँलिनाँर्मचे दरवाजे .
  • सरकत्या अँल्युमिनियम खिडक्या.
  • विट्रिफाईड सिरँमिक टाईल्स फ्लोरीग व स्कर्टींग .
  • ग्रँनाईटचा स्वंयपाक घरातील ओटा व स्टेनलेस स्टीलचे सिंक मध्य उत्पन्न व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी.
  • संडास व नहाणीघराच्या दरवाज्याला ग्रँनाईटची चौकट.
  • उदवाहन दरवाजाच्या बाजूला, भिंतीना ग्रँनाईट लावणे.
योजनेचा तपशिल: 

सद्यस्थितीत फक्त २१८ संक्रमण गाळयांचे आणि दुकानांचे बांधकाम पूर्ण झाले असुन उर्वरीत १८८ गाळयांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.

इतर प्रकल्प पहा