Current
दृष्टीक्षेप: 

योजनेचे नाव:- सर्व्हे क्रमांक ३७/१/१ खराडी, जि.पुणे येथील ४८ सदनिका मध्यम उत्पन्न गट व १६ दुकानांची योजना

४८ सदनिका मध्यम उत्पन्न गट व १६ दुकानांची योजना हाती घेण्यात आलेली आहे.योजनेचे ठिकाण पुणे रेल्वे स्थानकापासून अंदाजे ८ किमी अंतरावर आहे. योजनेस पुणे - नगर महामार्गावरून तसेच हडपसर बाय-पास रस्त्यावरून पोहोच रस्ता उपलब्ध आहे.

योजनेच्या भू - अभिन्यासामध्ये १५ मी. रूदीचा विकास रस्ता असून पुणे मनपाने त्याचा विकास केला असून शाळा, इस्पितळ, दुकाने इ. सोयी योजनेच्या जवळ उपलब्ध आहेत.

मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : ४८ सदनिका मध्यम उत्पन्न गट १६ दुकानांची योजना

ठिकाण : स. क्र. ३७/१/१ खराडी, जि. पुणे

योजनेचा प्रकार : मध्यम उत्पन्न गट

एकूण सदनिका : ४८ सदनिका

एकूण दुकाने : १६ दुकाने

प्रति सदनिका चटईक्षेत्र : अ प्रकार- ३८.४९६ चौ.मी.
ब प्रकार- ३३.६२६ चौ.मी.

सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

 • पार्कीग ३ मजली एकूण २ इमारती
 • आर.सी.सी.चा पाया आणि आर.सी.सी.चे फ्रेम स्ट्रक्चर
 • बाहेरील भिंती : १५० मिमी जाडीच्या ठोकळा वीट
 • आतील भिंती : ११५ मिमी जाडीच्या विटाच्या भिंती
 • बाहेरील व आतील दरवाजे: साँलीड कोअर फ्लश दरवाजे
 • संडास दरवाजे : पी व्ही सी शटरचे दरवाजे आरसीसी फ्रेमसह
 • खिडक्या: अँल्युमिनीयम स्लायडिंग खिडक्या संडास बाथरूमसाठी लोखंडी खिडक्या
 • फ्लोरींग:
  • हाँल, शयनकक्ष व स्वयंपाकघरासाठी व्हाईट मार्बल मोझँक टाईल्स सिरँमिक स्कटींगसह
  • बाथरूमसाठी पाँलीश शहाबाद रंगीत ग्लेझड डँडो व संडाससाठी पांढर्‍या ग्लेझड टाईल्स
 • बाहेरील गिलावा: सँड फेस प्लाँस्टर
 • आतील गिलावा: १२ मिमी निरूसह प्लाँस्टर
 • छताचा गिलावा: ६ मिमी निरूचा गिलावा
 • बाहेरील रंग : सिमेंट पेंट
 • आतील रंग : पावडर डिस्टेंपर
 • किचन ओटा: पाँलीश कडाप्प्याचा टाँप
 • संडास भांडे : ओरीसा प्रकार
 • विद्युतीकरण: तांब्याच्या तारेसह केसींग केपीग
योजनेचा तपशिल: 
 • इमारत क्र.ए१: इमारत पूर्ण ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू.
 • इमारत क्र.ए२: बाहेरील व आतील गिलाव्याचे काम प्रगतीपथावर.

इतर प्रकल्प पहा