Current
स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : Redevelopment of Existing transit camp, construction of 124transit & 430 MIG T/s on land bearing C.T.S. No. 183(pt), 184(pt), 185(pt), 186(pt), 187(pt), 196(pt), 197(pt), & 201(pt) at old Magathane, Borivali(E), Mumbai.

ठिकाण : जुना मागठाणे, बोरिवली (पू), मुंबई

योजनेचा प्रकार: टर्नकी

प्रस्तावित सदनिकांची एकूण संख्या:
संक्रमण/ईडब्ल्यूएस (जी+७) ०२ इमारत २ एबी, ३ एबी - १२४ टी/एस
ईडब्ल्यूएस (एस + २२) इमारत क्रमांक १ सी - ८६ टी/एस
एमआयजी (एस + २२) १ एबीडीई - ३४४ टी/एस

चटई क्षेत्रफळ:
संक्रमण/ईडब्ल्यूएस (जी+७) ०२ इमारत २ एबी, ३ एबी - १२४ टी/एस - २६९.३२ चौ.फूट
ईडब्ल्यूएस (एस + २२) इमारत क्रमांक १ सी - ८६ टी/एस - ३०० चौ.फूट
एमआयजी (एस + २२) १ एबीडीई - ३४४ टी/एस - ४७६.७४ चौ.फूट

प्रति सदनिका खोल्या: ए आणि डी विंग - २ बीएचके (२ बेड, हॉल, स्वयंपाकघर आणि डब्ल्यू/सी, आंघोळ)
बी आणि सी विंग - १ बीएचके (बेड, हॉल, स्वयंपाकघर आणि डब्ल्यू/सी, आंघोळ)

बांधकामाची सद्यस्थिती: Work of Bldg. No. 2AB,3AB Completed & allotted, Work of Bldg. No. 1E Completed, & Work of Bldg. No. 1CD is in progress, Work of Bldg. No. 1AB yet not started due to unavailability of clear land i.e. existing transit Bldg. No. 1 & 9 yet not vacated by MBR&R Board.

सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

  • अग्निशमन यंत्रणा.
  • लिफ्ट.
योजनेचा तपशिल: 
  1. Work of Bldg. No. 2AB,3AB Completed & allotted, Work of Bldg. No. 1E Completed, & Work of Bldg. No. 1CD is in progress, Work of Bldg. No. 1AB yet not started due to unavailability of clear land i.e. existing transit Bldg. No. 1 & 9 yet not vacated by MBR&R Board.
  2. Redevelopment of Existing transit camp, construction of 124transit & 430 MIG T/s on landbbearing C.T.S. No. 183(pt), 184(pt), 185(pt), 186(pt), 187(pt), 196(pt), 197(pt), & 201(pt) at old Magathane, Borivali(E), Mumbai.

इतर प्रकल्प पहा