Current
दृष्टीक्षेप: 

योजनेचे नाव: पिंपरी, पुणे संत तुकारामनगर सर्व्हे नं. १७२ येथे उच्च उत्पन्न गटांतर्गत १४ रो हाऊसेस बांधणे योजना

पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळामार्फत उच्च उत्पन्न गटाकरिता एक नवीन प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून पिंपरी, पुणे सर्व्हे क्र. १७२ (भाग) संत तुकारामनगर येथे तळमजला + पहिला मजल्याचे बांधकाम असलेले १४ रो - हाऊसेसचा समावेश आहे. सदर प्रकल्पाचे ठिकाण मुंबई - पुणे जुन्या हायवेपासून २ किमी अंतरावर असून पुणे रेल्वे स्टेशनला जोडणार्‍या रस्त्यास लागून आहे या ठिकाणी यापूर्वीच पुणे गृहनिर्माण मंडळाने आर्थिक दुर्बल घटक अल्प व मध्यम उत्पन्न गट योजनेचे गृह प्रकल्प राबविले असुन त्यामध्ये शाळा, रूग्णालय, व्यापारी संकुल अशा सामाईक सुविधाचा समावेश आहे. सदर साईट बस स्टेशन सिटी बस स्टेशनच्या लगत आहे.

आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव: उच्च उत्पन्न गटांतर्गत १४ रो हाऊसेस बांधणे.

ठिकाण : संत तुकारामनगर, पिंपरी, सर्व्हे नं १७२ (पोलीस चौकीसमोर)

योजनेचा प्रकार: उच्च उत्पन्न गट

एकूण सदनिका: १४ रो - हाऊसेस

सदनिकांचे क्षॅत्रफळ: चटइ क्षॅत्र.९०.५४मीटर [९७४.०० चौ.फूट]

सदनिकांची अंदाजे किंमत: २९,९५,००० प्रति रो हाउस

बांधकामाचे वर्ष: २०१०

सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

 • तळमजला पहिल्या मजल्यांचे बांधकाम (तळमजला पार्किगसह)
 • आर.सी.सी.एम २० मध्ये फ्रेम स्ट्रक्चर व ओपन फाऊंडेशन
 • बाहेरील भिंती (१५० मि.मी. जाडीच्या ठोकळा विटाच्या)
 • ११५ मि.मि.जाडीच्या वीट बांधकामाच्या अंतर्गत भिंती
 • बाहेरील सागवान चौकट व फ्लश दरवाजे
 • बाथ टाँयलेट - अँल्युमिनियम चौकटी असलेले पी.व्ही.सी.दरवाजे
 • अँल्युमिनियम खिडक्या
 • फ्लोरीग:
  • सर्व खोल्यामध्ये व्हेट्रीफाईड टाईल्स
  • बाथरूम + टाँयलेटसाठी अँन्टीस्किड टाईल्स फ्लोरीग व सिरँमिक टाईल्स स्कटीग
 • बाहेरून सँन फेसड प्लाँस्टर
 • आतून १२ मि.मि. जाडीचे निरू फिनीशड प्लाँस्टर
 • छ्ताला ६ मि.मि. जाडीचे निरू फिनीशड प्लाँस्टर
 • बाहेरून सिंमेट पेंट
 • आतून पावडर डिस्टेम्पर
 • कडप्पा टाँप असलेला किचन ओटा
 • ओरिसा टाईप : संडास भांडे
 • इलेक्ट्रीफिकेशन : केसिंग केपींग असलेले काँपर वायरिंग
योजनेचा तपशिल: 

प्रकल्‍पांचे बांधकाम प्रगतीपथावर असून सप्‍टेंबर २०११ पर्यंत काम पुर्ण येईल.

इतर प्रकल्प पहा