Completed
स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : प्रकाश मिल, लोअर परेल.

ठिकाण : प्रकाश मिल, लोअर परेल

योजनेचा प्रकार: गिरणी कामगार व संक्रमण प्रकार.

प्रस्तावित सदनिकांची एकूण संख्या: ८४३ टी/एस

चटई क्षेत्रफळ: २२८.३० चौ. फूट

प्रति सदनिका खोल्या: १ बीएचके

बांधकामाची सद्यस्थिती: ओ.सी. प्राप्त (कार्य पूर्ण झाले)

योजनेचा तपशिल: 
  1. ओ.सी. प्राप्त (कार्य पूर्ण झाले)
  2. शंकरराव नरम पथ (गोवळिया चाळ लेन), लोअर परळ, मुंबई येथे असलेल्या सी.एस. क्रमांक १ सी / ४३४ मधील एम/एस प्रकाश कॉटन मिलसाठी विद्यमान गिरणीचा प्रस्तावित पुनर्विकास.

इतर प्रकल्प पहा