Current
मजल्याचा आराखडा:

माहिती आढळली नाही

ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : शास्त्रीनगर, गोरेगाव (प)

ठिकाण: शास्त्री नगर, गोरेगाव(प) येथील सी.टी. सर्व्हे क्र. २१७ , इमारत क्र. १० जवळ.

योजनेचा प्रकार :१४ सदनिका उच्च व ४ दुकाने.
७८२ चौ.फूट प्रति सदनिका.दुकान-

चटई क्षेत्रफळ : 782 Sq.Ft. per Tenament.Shop-
अ) २११.८६ चौ.फूट ( २ )
ब) २३८.७६ चौ.फूट (२ )

बांधकामाचे वर्ष : २००५- २००८.

सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

  • आर.सी.सी. चौकट, स्टील्ट + वरील ७ मजले उदवाहनसह इमारत.
  • बैठकीची खोली, २ शयन कक्ष व स्वंयपाक घर, नहाणी घर व शौचालय सह.
  • रंगीत सिरँमिक टाईल्स फ्लोरीग व स्कर्टींग.
  • सरकत्या व उघडण्याजोग्या अँल्युमिनियम खिडक्या.
  • ग्रेनाईटचा स्वंयपाक घरातील ओटा सोबत स्टेनलेस स्टीलचे बेंसिग.
  • फ्लश पँनेलचा मुख्य दरवाजा.
  • सदनिकेचा अंतर्गत भाग आँईल बाऊंड डिस्टेंपर व सिन्टेक्स पेंट इमारतीच्या बाहेरील बाजूस.
  • इमारतीसाठी भूमीगत व गच्चीवर स्वंतत्र पाण्याची टाकी.

इतर प्रकल्प पहा