Completed
दृष्टीक्षेप: 

रेरा नोंदणीकृत.

मजल्याचा आराखडा:
,
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : चारकोप कांदिवली (प.) मुंबई गावच्या भूखंडावरील सर्वेक्षण क्रमांक ४१ आरएससी-२४ सीटीएस क्रमांक-३/ए/१ भूखंड क्रमांक-३ वर एचआयजी, एमआयजी, एलआयजी, आणि एन.आर. सदनिकांचे बांधकाम.

ठिकाण : गाव चरकोप, कांदिवली (प), मुंबई.

योजनेचा प्रकार: टर्नकी

प्रस्तावित सदनिकांची एकूण संख्या:
एमआयजी - ८६ टी/एस (एकूण २ विंग्स - विंग क्रमांक ए - ४३ टी/एस, विंग क्रमांक डी - ४३ टी/एस)
एलआयजी - १३० टी/एस (एकूण २ विंग्स - विंग क्रमांक बी - ६५ टी/एस, विंग क्रमांक सी - ६५ टी/एस)
एनआर - ४ टी/एस (ए-विंग)

चटई क्षेत्रफळ:
विंग क्रमांक ए आणि डी - ६०.८५ चौ.मी., ६१.४५ चौ.मी., ६१.७८ चौ.मी.
विंग क्रमांक बी आणि सी - ३९.४३ चौ.मी., ३२.७२ चौ.मी., ३४.६२ चौ.मी.

प्रति सदनिका खोल्या: ए आणि डी विंग - 2 बीएचके (2 बेड, हॉल, स्वयंपाकघर आणि डब्ल्यू/सी, आंघोळ)
बी आणि सी विंग - १ बीएचके (बेड, हॉल, स्वयंपाकघर आणि डब्ल्यू/सी, आंघोळ)

बांधकामाची सद्यस्थिती: २१६ टी/एस व ०४ एन.आर टी/एसचे काम पूर्ण झाले आहे. पायाभूत सुविधांचे काम प्रलंबित आहे जे एमसीजीएमकडून नाल्याच्या रुंदीकरणाच्या कामानंतर पूर्ण केले जाईल.

सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा.

  • एक सामान्य सोसायटी कार्यालय.
  • स्टॅक पार्किंग.
  • दुकाने.
योजनेचा तपशिल: 
  1. २१६ टी/एस व ०४ एन.आर टी/एसचे काम पूर्ण झाले आहे. पायाभूत सुविधांचे काम प्रलंबित आहे जे एमसीजीएमकडून नाल्याच्या रुंदीकरणाच्या कामानंतर पूर्ण केले जाईल.
  2. चारकोप कांदिवली (प.) मुंबई गावच्या भूखंडावरील सर्वेक्षण क्रमांक ४१ आरएससी-२४ सीटीएस क्रमांक-३/ए/१ भूखंड क्रमांक-३ वर एचआयजी, एमआयजी, एलआयजी, आणि एन.आर. सदनिकांचे बांधकाम.

इतर प्रकल्प पहा