Completed
स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : वेस्टर्न इंडिया मिल, सेवरी.

ठिकाण : वेस्टर्न इंडिया मिल, सेवरी

योजनेचा प्रकार: गिरणी कामगार व संक्रमण प्रकार.

प्रस्तावित सदनिकांची एकूण संख्या: ३७४ टी/एस

चटई क्षेत्रफळ: २२८.३० चौ. फूट

प्रति सदनिका खोल्या: १ बीएचके

बांधकामाची सद्यस्थिती: ओ.सी. प्राप्त (कार्य पूर्ण झाले)

योजनेचा तपशिल: 
  1. ओ.सी. प्राप्त (कार्य पूर्ण झाले)
  2. परळ टँक रस्ता व कालाचौकी रोड, मुंबई येथील परळ सेवरी (विभाग) च्या सी. एस. क्रमांक १२६ येथे वेस्टर्न इंडिया मिल (एमएसटीसी मिल) साठी विद्यमान मिलचा प्रस्तावित पुनर्विकास.

इतर प्रकल्प पहा