Current
मजल्याचा आराखडा:

माहिती आढळली नाही

ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : इमारत क्र. १, चांदीवली.

ठिकाण  : सी.टी.सर्व्हे क्र.४१/अ, चांदीवली, मुंबई आणि घाटकोपर रेल्वे स्थानकाच्या १० कि.मी. दूर अंतरावर

योजनेचा प्रकार  : २१ सदनिका मध्यम उत्पन्न गट
२८ सदनिका उच्च उत्पन्न गट
१४ दुकाने

चटई क्षेत्रफळ : ३८९.७५ चौ.फूट(२१ सदनिका मध्यम उत्पन्न गट )
५९७.६७चौ.फूट( २८ सदनिका उच्च उत्पन्न गट )
६५.३० ते २८५.६०( १४ दुकाने)

बांधकामाचे वर्ष : २००५ ते २००८

सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

  • आर.सी.सी. चौकट, स्टील्ट + वरील ७ मजले उदवाहनसह इमारत.
  • उच्च उत्पन्न गटासाठी नहाणी घर व शौचालयासह खोली व बैठकीची खोली, दोन शयन कक्ष व स्वंयपाक घर, मध्यम उत्पन्न गटासाठी बैठकीची खोली , १ शयन कक्ष व स्वंयपाक घर.
  • रंगीत सिरँमिक टाईल्स फ्लोरीग व स्कर्टींग.
  • सरकत्या व उघडण्याजोग्या अँल्युमिनियम खिडक्या.
  • ग्रेनाईटचा स्वंयपाक घरातील ओटा सोबत स्टेनलेस स्टीलचे बेंसिग.
  • फ्लश पँनेलचा मुख्य दरवाजा.
  • सदनिकेचा अंतर्गत भाग आँईल बाऊंड डिस्टेंपर व सिन्टेक्स पेंट इमारतीच्या बाहेरील बाजूस.
  • इमारतीसाठी जमीनीखालील व गच्चीवरील स्वंतत्र पाण्याची टाकी.

इतर प्रकल्प पहा