Completed
स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : ज्युबिली मिल, शिवली.

ठिकाण : ज्युबिली मिल, शिवली

योजनेचा प्रकार: गिरणी कामगार व संक्रमण प्रकार.

प्रस्तावित सदनिकांची एकूण संख्या: २३५ टी/एस

चटई क्षेत्रफळ: २२८.३० चौ. फूट

प्रति सदनिका खोल्या: १ बीएचके

बांधकामाची सद्यस्थिती: ओ.सी. प्राप्त (कार्य पूर्ण झाले)

इतर प्रकल्प पहा