Completed
स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : रुबी मिल, दादर.

ठिकाण : रुबी मिल, दादर

योजनेचा प्रकार: गिरणी कामगार व संक्रमण प्रकार.

प्रस्तावित सदनिकांची एकूण संख्या: ७० टी/एस

चटई क्षेत्रफळ: २२६.६८ चौ. फूट

प्रति सदनिका खोल्या: १ बीएचके

बांधकामाची सद्यस्थिती: भाग ओ.सी. प्राप्त (कार्य पूर्ण झाले)

योजनेचा तपशिल: 
  1. भाग ओ.सी. प्राप्त (कार्य पूर्ण झाले)
  2. बाळ गोविंदस रोड, दादर, मुंबई येथील माहीम विभागातील एफपी क्रमांक २९ / बी, टीपीएस, माहीम-III च्या सी.एस. क्रमांक २३१ (पीटी) च्या एम/एस रुबी मिलच्या मालमत्ता अस्तित्त्वात असलेल्या मिलचा प्रस्तावित पुनर्विकास.

इतर प्रकल्प पहा