Completed
स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : सेंचुरी टेक्सटाईल मिल्स, लोअर परेल.

ठिकाण : सेंचुरी टेक्सटाईल मिल्स, लोअर परेल

योजनेचा प्रकार: गिरणी कामगार व संक्रमण प्रकार.

प्रस्तावित सदनिकांची एकूण संख्या: २१२७ टी/एस

चटई क्षेत्रफळ: २२६.९० चौ. फूट

प्रति सदनिका खोल्या: १ बीएचके

बांधकामाची सद्यस्थिती: ओ.सी. प्राप्त (कार्य पूर्ण झाले)

योजनेचा तपशिल: 
  1. ओ.सी. प्राप्त (कार्य पूर्ण झाले)
  2. Proposed redevelopment of existing mill for m/s Century Textile and Industries Ltd. at :- C. S. No. 5/794 (pt.) of Lower Parel (div.) & F.P. No. 1080 of TPS IV of Mahim (div.), Mumbai.

इतर प्रकल्प पहा