Completed
मजल्याचा आराखडा:

माहिती आढळली नाही

ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : श्रीरामपूर - दुसरा टप्पा

ठिकाण : श्रीरामपूर - दुसरा टप्पा

योजनेचा प्रकार: ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी

प्रस्तावित सदनिकांची एकूण संख्या:
ईडब्ल्यूएस - २१६ टी/से
एलआयजी - ८० टी/से

चटई क्षेत्रफळ:
ईडब्ल्यूएस २१६ टी/से - ३०८.०६ चौ.फूट
एलआयजी ८० टी/से - ५७५.६५ चौ.फूट + ३२.२९ चौ.फूट

बांधकामाची सद्यस्थिती: काम पूर्ण झाले.

सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

 • प्रीफेब तंत्रज्ञान.
 • भिंत - 150mm thik siporex block masonarry CM 1:6 externally, 100 mm thik CM 1.6 for internal walls.
 • फ्लोअरिंग आणि स्कर्टिंग - विट्रीफाइड फरशा मिरर फिनिश.
 • खिडक्या - 2/3 track aluminum sliding.
 • दारे - Polynorm of 90 x 50 x 1.25mm size & Fiber reinforced plastic 28mm thik shutter.
 • Plaster - Sand faced plaster CM 1:4 externally & Neeru finish plaster in CM 1:4 internally.
 • पाण्याची टाकी - RCC over head & underground water tank in M-30 grade concrete.
 • Electrification-PVC casting N-Caping.
 • लिफ्ट.
 • सोसायटी कार्यालय
योजनेचा तपशिल: 
 1. काम पूर्ण झाले.

इतर प्रकल्प पहा