Completed
दृष्टीक्षेप: 

प्रकल्प कलिना मध्ये स्थित एचआयजी प्रवर्ग अंतर्गत गृहनिर्माण योजना आहे.

आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : सीटीएस. क्र. ५५९७/ए, ५५७८/ई आणि ५५९८ एफ/1 कोलेकल्याण, कलिना, (पूर्व), मुंबई - ४०००५५.

ठिकाण : कोलेकल्याण, कलिना, सांताक्रूझ (पूर्व), मुंबई ४०००५५ येथे एवेन्यू -५१, एमआयजी टी/एस.

योजनेचा प्रकार: एमआयजी.

प्रस्तावित सदनिकांची एकूण संख्या: एमआयजी सदनिका एचआयजीमध्ये रूपांतरित झाली.

चटई क्षेत्रफळ: ६८.७१ मी.² / प्रति टी/एस.

प्रति सदनिका खोल्या: 2 बीएचके (बेड, हॉल, स्वयंपाकघर आणि डब्ल्यू/सी, आंघोळ), प्रति मजल्यासाठी ४ खोल्या.

बांधकामाची सद्यस्थिती: Completed (50 T/s Allotted to Allottee)

सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

  • प्रति इमारत सोसायटी कार्यालय
योजनेचा तपशिल: 
  1. Completed (50 T/s Allotted to Allottee)
  2. सीटीएस. क्र. ५५९७/ए, ५५७८/ई आणि ५५९८ एफ/1 कोलेकल्याण, कलिना, (पूर्व), मुंबई - ४०००५५.

इतर प्रकल्प पहा