Current
स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : कफ परेड, कुलाबा.

ठिकाण : कफ परेड, कुलाबा

योजनेचा प्रकार: संक्रमण प्रकार.

प्रस्तावित सदनिकांची एकूण संख्या: २४४ टी/से कोणत्या ओ.सी. १६६ टी/एस साठी प्राप्त.

चटई क्षेत्रफळ:
१ ए - १८० चौ.फूट
२ ए, बी, सी - २२५ चौ.फूट

प्रति सदनिका खोल्या: १ आरके

बांधकामाची सद्यस्थिती: इमारत क्रमांक १ ए, २ ए, २ बी आणि २ सी पूर्ण आणि एमबीआरआर बोर्डाकडे सुपूर्द केली, इमारत क्रमांक १ बी आणि १ सी प्रस्तावित.

योजनेचा तपशिल: 
  1. इमारत क्रमांक १ ए, २ ए, २ बी आणि २ सी पूर्ण आणि एमबीआरआर बोर्डाकडे सुपूर्द केली, इमारत क्रमांक १ बी आणि १ सी प्रस्तावित.
  2. Proposed redevelopment of existing transit camp under mass Housing Scheme of Transit t/s on land bearing C.S. No.651 (p) plot. No. 97 C (pt.) at. - Cuffe Parade, Mumbai.

इतर प्रकल्प पहा