Current
स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : एम/एस श्रीनिवास कॉटन मिल, लोअर परेल.

ठिकाण : श्रीनिवास कॉटन मिल, लोअर परेल

योजनेचा प्रकार: गिरणी कामगार व संक्रमण प्रकार.

प्रस्तावित सदनिकांची एकूण संख्या: ७२८ टी/एस

चटई क्षेत्रफळ: २२९.१६ चौ.फूट

प्रति सदनिका खोल्या: १ बीएचके

बांधकामाची सद्यस्थिती: प्रगतीपथावर काम.

योजनेचा तपशिल: 
  1. प्रगतीपथावर काम.
  2. Proposed redevelopment of existing Mill for m/s. Shreeniwas Cotton Mill of property bearing C.S. No.2/443 Lower Parel (division) situated at Shankarrao Naram Path Marg, G / South ward, Mumbai, Maharashtra.

इतर प्रकल्प पहा