Current
स्थळदर्शक नकाशा: 
आराखडा: 
मजल्याचा आराखडा:
ठळक वैशिष्टे: 

योजनेचे नाव : प्रतीक्षा नगर, सायन

ठिकाण : प्रतीक्षा नगर, सायन, मुंबई

योजनेचा प्रकार: ईडब्ल्यूएस

प्रस्तावित सदनिकांची एकूण संख्या: ८३ टी/एस

चटई क्षेत्रफळ: ३०३.०१ चौ.फूट

प्रति सदनिका खोल्या: १ बीएचके

बांधकामाची सद्यस्थिती: प्रगतीपथावर काम.

योजनेचा तपशिल: 
  1. प्रगतीपथावर काम.
  2. Proposed redevelopment of existing transit camp under mass housing scheme of EWS type t/s on land bearing C.S. No. 4, 5 (part) salt pan division in f/n ward. at Sion, Mumbai.

इतर प्रकल्प पहा