ताजी बातमी

गिरणी कामगार सदनिकांची सोडत मार्च, २०२० निकाल

गिरणी कामगार सदनिकांची सोडत मार्च - २०२० विजेता यादी:
अ.क्र. गिरणी कोड गिरणीचे नाव विजेता यादी निकाल
२७ बॉम्बे डाईंग मिल विजेता यादी पाहा
२८ बॉम्बे डाईंग (स्प्रिंग मिल) विजेता यादी पाहा
५२ श्रीनिवास मिल विजेता यादी पाहा
गिरणी कामगार सदनिकांची सोडत मार्च - २०२० प्रतिक्षा यादी:
अ.क्र. गिरणी कोड गिरणीचे नाव प्रतिक्षा यादी निकाल
२७ बॉम्बे डाईंग मिल प्रतिक्षा यादी पाहा
२८ बॉम्बे डाईंग (स्प्रिंग मिल) प्रतिक्षा यादी पाहा
५२ श्रीनिवास मिल प्रतिक्षा यादी पाहा