Current
मजल्याचा आराखडा:

माहिती आढळली नाही

ठळक वैशिष्टे: 

योजनांचे नाव : इमारत क्र.२५, चांदीवली.

ठिकाण  : सी.टी.सर्व्हे क्र.४१/अ, चांदीवली, मुंबई आणि घाटकोपर रेल्वे स्थानकाच्या १० कि.मी. दूर अंतरावर

योजनांचे स्वरूप : ८४ सदनिका मध्यम उत्पन्न गट
१२ सदनिका मध्यम उत्पन्न गट

चटई क्षेत्रफळ : ३८०.३१ चौ.फूट ( ८४ सदनिका मध्यम उत्पन्न गट )
३४०.१६ चौ.फूट ( १२ सदनिका मध्यम उत्पन्न गट )

बांधकामाचे वर्ष : २००५ ते २००८

सदनिकेत द्यावयाच्या सुविधा

  • इमारत आर.सी.सी. चौकट, स्टील्ट + वरील ७ मजले उदवाहनसह .
  • बैठकीची खोली, १ शयन कक्ष व स्वंयपाक घर, नहाणी घर व शौचालय सह.
  • रंगीत सिरँमिक टाईल्स फ्लोरींग व स्कर्टींग.
  • सरकत्या व उघडण्याजोग्या अँल्युमिनियम खिडक्या.
  • ग्रेनाईटचा स्वंयपाक घरातील ओटा सोबत स्टेनलेस स्टीलचे बेंसिग.
  • फ्लश पँनेलचा मुख्य दरवाजा.
  • सदनिकेचा अंतर्गत भाग आँईल बाऊंड डिस्टेंपर व सिन्टेक्स पेंट इमारतीच्या बाहेरील बाजूस.
  • इमारतीसाठी भूमीगत व गच्चीवर स्वंतत्र पाण्याची टाकी.

इतर प्रकल्प पहा