• ‍चितळसर मानपाडा, टिकुजीनी वाडी, ठाणे, कोड क्र.१३८, १३९ स्विस चॅलेंज योजनेअंतर्गत गाळयांच्या वितरणांबाबत जाहिरात देणेबाबत.

  August 2021
 • सर्वे क्र. ८६, ९५, मौजे शिरढोण, ता. कल्याण जि. ठाणे येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत संकेत क्र. २७० योजनेतील सन २०१८ सोडतीतील लाभार्थीकडून वाढीव रक्कम न घेता जाहिरातीतील विक्री किंमतीप्रमाणे सदनिकांचे हफ्ते वसुल करण्याबाबतचे जाहीर निवेदन.

  July 2021
 • नाशिक मंडळांतर्गत २०% सर्वसमावेशक योजनेमधील सदनिकांच्या विक्रीसाठी जाहिरात

  July 2021
 • नाशिक मंडळांतर्गत कोटमगाव, नाशिक येथील मोकळ्या भूखंडांच्या विक्रीसाठी जाहिरात

  July 2021
 • मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाद्वारे घेण्यात आलेल्या सोडतीमधील माहे. जाने- 2020 ते माहे. जून- 2021 च्या कालावधीमध्ये सदनिकेची रक्कम भरण्याचा कालावधी संपुष्टात आलेल्या लाभार्थींना सदनिकेची विलंब शुल्कासह रक्कम भरण्यास मुदतवाढीबाबत.

  July 2021
 • मुंबई मंडळाची सोडत २०१८ संकेत क्र. ३५२ मधील विजेत्या अर्जदारांना रक्कम भरण्यासाठीची सुधारीत मुदतीबाबत.

  July 2021
 • संकेत क्र.२७१, मौजे खोणी, ता. कल्याण मधील यशस्वी/ पात्र अर्जदारांना कर्जपुरवठा करणार्‍या सर्व बँक व पतपेढीना पाठविण्यात येणारे पत्र व RBI चे ठराव क्र. RBI 2021-22/31 DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 दिनांक ०५.०५.२०२१

  July 2021
 • पुणे मंडळाच्या मे २०२१ च्या संगणकीय लॉटरीचा निकाल पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  July 2021
 • मुंबई मंडळाची सोडत २०१८ संकेत क्र. ३५२ मधील विजेत्या अर्जदारांना रक्कम भरण्यासाठीची सुधारीत मुदतीबाबत.

  July 2021
 • मुंबई मंडळाची सोडत २०१८ संकेत क्र. ३५२ मधील विजेत्या अर्जदारांना रक्कम भरण्यासाठीची सुधारीत मुदतीबाबत.

  June 2021