ताजी बातमी

म्हाडाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील संबंधीत जिल्हयाप्रमाणे क्षेत्रीय मंडळे खालीलप्रमाणे:

 • अ. क्र.
  मंडळे व त्यांच्या कार्यालयाचे पत्ते
  जिल्हे
 • १.
  मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविभाग मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पु), मुंबई - ४०० ०५१.
  मुंबई शहर, मुंबई उपनगर.
 • २.
  मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पु), मुंबई - ४०० ०५१.
  मुंबई शहर
 • ३.
  मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पु), मुंबई - ४०० ०५१
  मुंबई शहर, मुंबई उपनगर.
 • ४.
  कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविभाग मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पु), मुंबई - ४०० ०५१.
  ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
 • ५.
  नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविभाग मंडळ, राम गणेश गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड, नाशिक- ४२२००२.
  नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, नंदूरबार
 • ६.
  पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविभाग मंडळ,
  गृहनिर्माण भवन, आगरकर नगर, पुणे- ४११००१.
  पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर
 • ७.
  औरंगाबाद गृहनिर्माण व क्षेत्रविभाग मंडळ
  गृहनिर्माण भवन, "महावीर स्तंभ" जवळ,
  औरंगाबाद - ४४०००१.
  औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातुर, हिंगोली
 • ८.
  अमरावती गृहनिर्माण व क्षेत्रविभाग मंडळ, गृहनिर्माण भवन, टोपे नगर,
  अमरावती.
  बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम
 • ९.
  नागपुर गृहनिर्माण व क्षेत्रविभाग मंडळ, सिव्हिल लाईंन्स,
  नागपुर - ४४०००१.
  वर्धा, नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गडचिरोली, गोंदिया