माहिती अधिकारा अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे २०१४
माहिती अधिकारा अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे २०१३
माहिती अधिकारा अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे २०१२
माहिती अधिकारा अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे २०११
माहिती अधिकारा अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे २०१०
माहिती अधिकारा अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे २००९